ประวัติศาสตร์กว่า 1300 ปี,
วัดที่มีชื่อเสียง,
ประเพณีเก่าแก่,
สวยงามทุกฤดูกาล

เกี่ยวกับวัดมิซุซาวะคันนอน

วัดมิซุซาวะคันนอน หรือที่รู้จักกันในชื่อมิซุซาวะ คันเซอง ก่อตั้งโดยเอคังซึ่งเป็นพระระดับสูงจากโครยอ เมื่อ 1300 กว่าปีมาแล้ว ตามบัญชาของจักรพรรดิซุยโกะและจักรพรรดิจิโตะ
ชื่อ ‘โกโตคุซาน มิซุซาวะคันนอน’ นั้นมาจากเอกสารของจักรวรรดิเขียนด้วยมือโดยจักรพรรดิซุยโกะ

บริเวณวัดประกอบด้วยอุโบสถ รกคาคุโดะ (สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด) เป็ฯที่ประดิษฐานรูปปั้นจิโซนำโชคหกรูป หอระฆัง และอาคารชากะ
อาคารชากะประดิษฐานรูปปั้นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนั่งของพระอมิตาภพุทธะสร้างโดยพระเอ็นคุ (เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมือง) รูปปั้นคันเซอง โบซะสึสิบเอ็ดเศียรและอีกมากมาย

บริเวณวัด

อุโบสถ (คันนนโดะ)

อุโบสถตั้งอยู่ใจกลางบริเวณวัดและเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของเรา ซึ่งได้แก่ คันเซองโบซะสึสิบเอ็ดเศียรพันมือ พระคันเซองนี้เป็นที่รู้จักในฐานะคันเซองผู้อารีจากยุคโบราณ ท่านมอบความช่วยเหลือโดยการรับคำปรารถนาทั้งหมดจากสิ่งมีชีวิต อุโบสถนี้สร้างเสร็จในกลางยุคเอโดะ (ในเวลาใกล้เคียงกับรกคาคุโดะ) และรูปสลักทั้งหมดทำจากไม้

 • อุโบสถ (คันนนโดะ)

  อุโบสถ

  ดูเหมือนอุโบสถได้รับการสร้างขึ้นในกลางยุคเอโดะและได้รับเลือกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของเมืองอิคาโฮะในปี 1985

 • อุโบสถและรกคาคุโดะ

  อุโบสถและรกคาคุโดะ

  ทิวทัศน์ของรกคาคุโดะเมื่อมองผ่านอุโบสถนั้นงดงามตระการตา

 • โคมไฟใหญ่ในอุโบสถ

  โคมไฟใหญ่ในอุโบสถ

  ชายคาซึ่งขยายกว้างและจั่วหลังคาซึ่งยื่นออก (โนคิคาราฮะฟุ) ที่ด้านหน้าของอุโบสถแสดงความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในยุคแรก ทั้งสองสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญของจังหวัด ทิ้งเบาะแสย้อนไปถึงสถาปัตยกรรมยุคกลาง

 • ประดับด้วยชิ้นงานแกะสลัก

  ประดับด้วยชิ้นงานแกะสลัก

  ตรงชายคาที่ยื่นออกมา คุณสามารถมองเห็นสิ่งประดับสวยงามหลากหลายชนิดพร้อมซึ่งใช้เทคนิคการแกะสลักแบบ ‘รูปทรงลอยตัว’ และ ‘งานฉลุ’

 • พระประธานคันเซองโบซะซุสิบเอ็ดเศียรพันมือ

  พระประธานคันเซองโบซะซุสิบเอ็ดเศียรพันมือ

  พระประธานของเรา คือพระคันเซองโบซะซุสิบเอ็ดเศียรพันมือซึ่งเคยเป็นของเจ้าหญิงอิคาโฮะมาก่อน ปัจจุบันนี้เป็นพระพุทธรูปลับและไม่จัดแสดงต่อสาธารณชน

 • อุโบสถ (คันนนโดะ)
 • อุโบสถและรกคาคุโดะ
 • โคมไฟใหญ่ในอุโบสถ
 • ประดับด้วยชิ้นงานแกะสลัก
 • พระประธานคันเซองโบซะซุสิบเอ็ดเศียรพันมือ

รกคาคุโดะ (จิโซโดะ)

รกคาคุโดะ แปลว่าเจดีย์หกเหลี่ยม มีหลังคาทองแดงซึ่งมีรอยต่อหนาและสร้างเสร็จในกลางยุคเอโดะ สิ่งปลูกสร้างนี้แสดงให้เห็นศรัทธาแบบจิโซของญี่ปุ่นได้ดี เจดีย์ประดิษฐานรูปปั้นของจิโซทั้งหก คุ้มกัน 6 โลก (นรก, วิญญาณ, สัตว์, มนุษย์, มนุษย์ครึ่งเทพ และสวรรค์) และแทนวงล้อแห่งชีวิตของชาวพุทธ รูปปั้นเหล่านี้ตั้งอยู่บนแท่นหมุน หากคุณภาวนาสุดใจขณะหมุนแท่นนี้ไปทางซ้าย 3 ครั้ง คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริง

 • รกคาคุโดะ

  รกคาคุโดะ

  รกคาคุโดะแสดงให้เห็นศรัทธาแบบจิโซของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี รูปปั้นจิโซหกองค์บนแท่นหมุนนั้นหาได้ยากและนี่เป็นที่เดียวที่คุณสามารถพบเห็นได้ในญี่ปุ่น

 • จิโซทั้งหก

  จิโซทั้งหก

  สำหรับโลกมนุษย์ รูปปั้นจิโซ โฮวโควโอะ

 • พระไวโรจนพุทธะ

  พระไวโรจนพุทธะ

  พระพุทธรูปพระไวโรจนพุทธะประดิษฐานอยู่ที่ชั้นสองของรกคาคุโดะ

 • รกคาคุโดะ
 • จิโซทั้งหก
 • พระไวโรจนพุทธะ

อาคารชากะ

อาคารชากะเปิดให้เข้าชมฟรีในขณะนี้ งานอนุรักษ์ประตูนิโอมอน รูปปั้นนิโอ และพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 1994 และงานอนุรักษ์รูปปั้นเทพแห่งลมและเทพแห่งสายฟ้าเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 1995
งานอนุรักษ์อุโบสถและหอระฆังเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมปี 1997 และงานเกี่ยวกับพระประธานสำรองของเรา (รูปปั้นคันเซอง โบซะสึสิบเอ็ดเศียรพันมือพันตา) เสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายนถัดมา ในโอกาสนี้ เรานำพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดมาประดิษฐานในอาคารชากะตามสัญญาที่จะปกป้องรูปปั้นสำคัญเหล่านี้ไปตลอดกาล อีกทั้งยังนำพระพุทธรูปปางนั่งของพระอมิตาภพุทธะสร้างโดยพระเอ็นคุมาประดิษฐาน รวมถึงรูปปั้นเทพยี่สิบแปดองค์ รูปปั้นคันเซองโบซะสึสิบเอ็ดเศียร และอีกมากมาย นอกจากนี้เรายังได้นำรูปปั้นของบันโดคันเซองโบซะสึสามสิบสามองค์มาประดิษฐาน เพื่อภาวนาให้บ้าน ธุรกิจ และสิ่งอื่นอยู่ดีมีสุข เราจัดสถานที่โอสุนะฟุมิสำหรับแสวงบุญและจัดสถานที่สำหรับศรัทธาแบบคันเซองในอาคาร ท้ายที่สุด อาคารชากะสร้างเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี 2001
เวลาเปิดคือ 9.00 น. - 16.00 น.

 • พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด

  พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด

  ตรงกลางอาคารชากะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ด้านซ้ายมีรูปปั้นมอนจูโบซะสึขี่สิงโต และด้านขวามีรูปปั้นฟุเง็นโบซะสึขี่ช้าง

 • รูปปั้นคันเซองโบซะสึสิบเอ็ดเศียร

  รูปปั้นคันเซองโบซะสึสิบเอ็ดเศียร

  รูปปั้นคันเซองนี้สร้างขึ้นในยุคเฮอันและเป็นรูปปั้นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1300 ปีของวัด รูปปั้นนี้ได้รับเลือกเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองชิบุคาวะในเดือนมีนาคมปี 2016 กล่าวกันว่ารูปปั้นนี้แสดงถึงพรของพระพุทธเจ้า 11 เศียรที่จะนำความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานทั้ง 11 ออกจากหัวใจคุณและแทนที่ด้วยความสุขและสำราญ 11 ประการ

 • รูปปั้นคันเซองโบซะสึพันมือ

  รูปปั้นคันเซองโบซะสึพันมือ

  นอกจากนี้เรายังประดิษฐานรูปปั้นเทพยี่สิบแปดองค์ รูปปั้นคันเซองโบซะสึสิบเอ็ดเศียรและวืางอื่นอีกมากมายไว้อีกด้วย

 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คันนนสามสิบสามบันโดะ

  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คันนนสามสิบสามบันโดะ

  พี้นที่นี้เสนอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คันนนสามสิบสามบันโดะและพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องแต่ละจุด ที่นี่ประดิษฐานรูปปั้นคันเซองโบซะสึสามสิบสามองค์สำหรับอธิษฐานขอพรให้ครอบครัว ธุรกิจ และเรื่องอื่น ๆ เป็นไปด้วยดี โดยจัดวางไว้ที่จุดโอสุนาฟุมิสำหรับการแสวงบุญ

 • อาคารชากะ

  อาคารชากะ

  เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมปี 2001

 • พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด
 • รูปปั้นคันเซองโบซะสึสิบเอ็ดเศียร
 • รูปปั้นคันเซองโบซะสึพันมือ
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คันนนสามสิบสามบันโดะ
 • อาคารชากะ

หอระฆัง

ตั้งแต่ยุคโบราณ มีการกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพูดผ่านระฆังวัด เราแสดงความสำนึกบุญคุณต่อธรรมชาติและภาวนาต่อพระพุทธองค์จำนวนเหลือคณานับขณะฟังเสียงระฆังในตอนเช้าและเย็น คุณสามารถเข้าร่วมการสั่นระฆังปีใหม่ ลั่นระฆัง ละทิ้งความปรารถนาทางโลก และต้อนรับปีใหม่

 • หอระฆัง

  หอระฆัง

  คุณสามารถลั่นระฆังและอธิษฐานเมื่อบริจาค 100 เยน

 • ระฆังไทวะ

  ระฆังไทวะ

  สร้างขึ้นในปี 1975

ประตูนิโอมอน

ทางเดินจากทางเข้านำคุณไปยังประตูนิโอมอนซึ่งประดิษฐานนิโอ เทพแห่งลม และเทพแห่งสายฟ้า ประตูหลากสีสันสวยงามนี้ยังมีพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดประดิาฐานอยู่ที่ชั้นสองอีกด้วย

 • ประตูนิโอมอน

  ประตูนิโอมอน

  ประตูนี้สร้างเสร็จในช่วงกลางยุคเอโดะและมุงหลังคาด้วยแผ่นทองแดง มีสองชั้นและเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิริโมยะ (สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกดั้งเดิม)

 • รูปปั้นนิโอ อะเงียว (ขวา)

  รูปปั้นนิโอ อะเงียว (ขวา)

  นิโอซึ่งถือสากกะเบือคอนโกและเป็นผู้คุ้มครองพระโคตมพุทธเจ้า เรียกกันว่าคนโงริคิชิ รูปปั้นดั้งเดิมถูกเก็บรักษาในอาคารชากะ จึงมีการสร้างรูปปั้นใหม่ขึ้นมาและประดิษฐานไว้ในประตูนิโอมอน

 • จิตรกรรมเพดานโดยคาโนะ ทานุน

  จิตรกรรมเพดานโดยคาโนะ ทานุน

  มีภาพวาดรูปมังกรที่กลางเพดานชั้นแรกของประตู มีการลงชื่อไว้ว่า "โดย โฮเง็น คาโนะ ทานุนอายุ 85 ปี"

 • Statues of The Shaka Triad

  พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด

  ฟุเง็นโบซะสึ (ซ้าย) พระโคตมพุทธเจ้า(กลาง) และมอนจูโบซะสึ(ขวา) มีการสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดขึ้นมาใหม่และนำมาประดิษฐานเพราะพระพุทธรูปองค์ดั้งเดิมถูกนำไปเก็บรักษาในอาคารชากะพร้อมรูปปั้นนิโอ

มิซุโกะ จิโซ

มิซุโกะ จิโซ คือเทพผู้พิทักษ์วิญญาณของเด็กที่คลอดแล้วตาย แท้ง หรือโดนทำแท้ง แน่นอนว่าพ่อแม่ต่างก็อธิษฐานขอให้วิญญาณลูก ๆ ของพวกเขามีความสุขสำราญบนสวรรค์ อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวว่าเด็กที่โชคร้ายเหล่านี้ ผู้ซึ่งไม่สามารถมาเกิดตามชะตากรรมได้สำเร็จและจากโลกนี้ไปเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้าย ถูกกลั่นแกล้งโดยปีศาจที่นรกของเด็ก พวกเขาร่ำร้องว่า "ฉันคิดถึงพ่อ ฉันคิดถึงแม่" มิซุโกะ จิโซคือผู้ปกป้องเด็กเหล่านั้นแทนที่พ่อแม่ของพวกเขา รูปปั้นมิซุโกะ จิโซของเราแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ได้รับการคุ้มครองจากจิโซซึ่งพวกเขาเกาะไว้
เพียงการภาวนาต่อจิโซก็เป็นการทำพิธีรำลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่เด็ก ๆ เราแนะนำให้คุณภาวนาและมอบข้อความให้กับจิโซและจัดพิธีรำลึกเล็ก ๆ ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเราไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ในโลกนี้
กัสโช (พนมมือ)

 • รูปปั้นมิซุโกะ จิโซ

  รูปปั้นมิซุโกะ จิโซ

  มิซุโกะ จิโซผู้ปกป้องวิญญาณเด็กที่ตายตอนคลอด แท้ง หรือถูกทำแท้งแทนที่พ่อแม่ของพวกเขา

 • รูปปั้นมิซุโกะ จิโซ

  รูปปั้นมิซุโกะ จิโซ

  คุณสามารถสมัครขอจัดพิธีรำลึกให้เด็กเหล่านั้นได้ที่ร้านของวัด (โอฟุดาบะ)

 • มิซุโกะ จิโซ
 • รูปปั้นมิซุโกะ จิโซ

คำถามที่พบบ่อย

 • ใครก่อตั้งวัดมิซุซาวะคันนอน?
  พระชั้นสูงจากโครยอที่​ชื่อว่าเอคัง
 • อะไรคือความแตกต่างระหว่างวัดและศาลเจ้า?
  วัดเป็นของพุทธ ศาลเจ้าเป็นของชินโต เป็นคนละศาสนากัน
 • สอนวิธีภาวนาที่วัดให้ฉัน
  มีวิธีภาวนาหลายวิธี เพียงภาวนาจากใจขณะประนมมือก็เพียงพอแล้ว
 • ชาวต่างชาติสามารถรับพรได้หรือไม่?
  ได้ สัญชาติไม่สำคัญ
 • อะไรคือคันนอนสามสิบสามบันโด?
  คันนอนสามสิบสามบันโดถูกก่อตั้งตามความปรารถนาของมินาโมโตะ โนะ โยริโทโมะ มีความหมายว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คันนอน 33 แห่งในเขตคันโต ว่ากันว่าโยริโทโมะก่อตั้งเส้นทางแสวงบุญนี้ตามแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตคันไซ
 • วัดมิซุซาวะเป็นของสำนักเดียวกันกับวัดเซ็นโซจิหรือไม่?
  ไม่ วัดเซ็นโซจิเป็นของสำนักเซย์คันนอนและวัดมิซุซาวะเป็นของสำนักเท็นได
 • วัดมิซุซาวะและโชกุนโทกุงาวะเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
  วัดมิซุซาวะเป็นสถานที่ภาวนาของโชกุนโทกุงาวะ
 • ค่าเข้าชมราคาเท่าไร?
  เราไม่เรียกเก็บเงินค่าเข้าชมหรือจอดรถ
 • การเข้าชมใช้เวลานานเท่าไร?
  ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
 • ที่นั่นมีลานจอดรถหรือไม่?
  มีลานจอดรถฟรี ลานจอดรถใหญ่มีที่สำหรับพาหนะใหญ่ 30 คัน, พาหนะทั่วไปและรถจักรยานยนต์ 400 คัน ไม่จำกัดเวลา นอกจากนี้​ยังมีที่จอดรถตรงหน้าประตูทางเข้าอีกด้วย
 • ฉันสามารถพาสัตว์เลี้ยงเจ้าไปในบริเวณวัดได้หรือไม่?
  ได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในอาคาร และจำเป็นต้องล่ามพวกมันด้วย
 • ฉันสามารถนำอาหารไปได้หรือไม่?
  ได้ คุณสามารถนำอาหารมาได้ตราบใดที่อาหารนั้นไม่รบกวนผู้อื่น และโปรดสูบบุหรี่เฉพาะในพื้นที่ซึ่งกำหนดไว้เท่านั้น
 • ฉันสามารถใช้ภาพที่ถ่ายในบริเวณวัดได้หรือไม่?
  การถ่ายภาพภายในอาคารและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องต้องห้าม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ภาพที่คุณถ่ายในบริเวณวัดเป็นการส่วนตัวได้ โปรดทำเรื่องขออนุญาตหากคุณต้องการนำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 • ฉันจำเป็นต้องจองเพื่อขอรับพรหรือจัดพิธีรำลึกเล็ก ๆ ล่วงหน้าหรือไม่?
  เราไม่มีระบบการจอง โปรดลงทะเบียนระหว่างเวลา 10:00​ น. ถึง 15:30​ น. ทุกวัน.
 • เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอให้ส่งเครื่องรางและของขลังกลับไปที่บ้าน?
  เป็นไปได้ เราส่งเครื่องรางผ่านบริการส่งถึงบ้าน คุณจะต้องจ่ายค่าส่งและค่าบริการ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม *การส่งจำกัดเฉพาะที่อยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น

ทางเข้า

Mizusawa Kannon Temple

214 Mizusawa Ikaho Shibukawa City, Gunma 〒377-0103
TEL.0279-72-3619 / FAX.0279-72-4629

 • โดยรถไฟ (แนะนำ)

  จากสถานี JR Takasaki
  นั่ง Gunma Bus 「 Ikaho Onsen 」
  →「 Mizusawa Kannon 」

  จาก JR Shibukawa Sation
  ขึ้นรถ Gunma 「 Ikaho Onsen 」
  →「 Mizusawa Kannon 」

 • โดยรถยนต์

  ประมาณ 20 นาที จาก Shibukawa Ikaho IC